гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Новини ББР Програма Прогрес

Уважаеми клиенти,

На 16.06.2016 г. между „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД и „Българска банка за развитие” АД (ББР АД) бе сключен договор за кредит по Програма на ББР АД за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд и „Европейския Механизъм за Микрофинансиране „Прогрес“ на Европейския Съюз.

Информация за програмата - http://www.bbr.bg/bg/n/bylgarska-banka-za-razvitie-usvoi-sredstvata-po-programa-progres

Образци на документи можете да откриете в меню „Документи”.