гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Новини ББР Програма Лизинг Лайн

Уважаеми клиенти,

„Българска банка за развитие” АД („ББР” АД) стартира нова он-лендинг програма, чрез която цели да облекчи условията за финансов лизинг за закупуване на машини и техника за микро, малки и средни предприятия. На 01.08.2016 г. между „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД и ББР АД бе сключен договор за кредит по Програма на ББР АД за малки и средни предприятия (МСП) - лизингополучатели „ЛИЗИНГ ЛАЙН”.

Информация за програмата - http://www.bbr.bg/bg/n/nova-programa-na-bbr-shte-podobri-uslovijata-za-lizing-na-tehnika-i-mashini

Образци на документи можете да откриете в меню „Документи”.