гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Инвестиции

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Дружеството разкрива информация на обществеността, чрез електронната медия Инвестор.БГ - www.investor.bg

ISIN код на емисията BG2100012132
Последно лихвено плащане 18.07.2018г.
Текуща стойност на лихвен процент 5.671%

Проспект за V-та облигационна емисия, част І-ва.

Проспект за V-та облигационна емисия, част ІІ-ра.

Проспект за V-та облигационна емисия, част ІІІ-та.