ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА НОВИ АВТОМОБИЛИ СЪС СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ДО 5 ГОДИНИ.

 

Нашите ценности:

  • Търговска етика – прилагаме стриктно писаните и неписаните бизнес правила.
  • Професионализъм – висококвалифициран екип за адекватни комуникации и решения.
  • Постоянство – винаги бихте могли да разчитате на нас, предвид дългосрочното обвързване.

 

Нашата мисия:

  • Висококачествени и комплексни услуги на подходящи цени.
  • Удовлетворяване на различни клиентски потребности.
  • Привличане на дългогодишни коректни партньори.
  • Стабилно и адаптивно пазарно присъствие.