Съобщение за поверителност за партньори

1. Какво ни трябва?
Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Нашата Политика за защита на личните данни е налична на официалното табло за съобщения на нашата организация, както и се изпраща като прикачен файл на всички наши клиенти. При възникнали въпроси, можете да се обръщате към нас на следните адреси: dp@bll.bg или в писмена форма на адрес: Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България.
Б.Л.ЛИЗИНГ АД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: три имена на МОЛ на фирма; имена, телефон, мейл на лицата за контакт.

2. Защо ни е необходимо?
Личните Ви данни са ни необходими за целите на изпълнение на сключен договор.

3. Какво правим с Личните Ви данни?
Личните Ви данни се обработват в офиса на Б.Л.ЛИЗИНГ АД, намиращ се в намиращ се на Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в офиса на фирмата, намиращ се в България, Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София. Трети страни, които имат достъп до личните Ви данни: хостинг на електронната ни система.

4. Колко дълго ги съхраняваме?
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за следния период от време, в съответствие с Политиката за съхранение на данни:
Счетоводните документи, съдържащи лични данни се съхраняват 11 години
Всички останали документи, съдържащи лични данни – до 5 години след приключване на договорните отношения.
След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица. В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорния служител по защита на данните на имейл адрес: dp@bll.bg или в писмена форма на Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Нашият Служител по защита на данните ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях.